IVT

All PDF-files on IVT
Skriv ut denna sida
Fastighet  /  Systemhandbok 3.0  /  Arbetsmall  /  Välj värmekälla

Olika värmekällor

Bergvärme.

+ Fungerar nästan överallt, utom där det är långt till berget. Hög driftsäkerhet, inget underhåll. Möjlighet till naturkyla.
- Förhållandevis hög investering.

Ytjordvärme.

+ Billigare än bergvärme. Hög driftsäkerhet, inget underhåll.
- Kräver stora ytor och mark med hög fuktighet. Mindre lämplig för naturkyla.

Grundvattenvärme.

+ Låg investering för stora fastigheter. Möjlighet till naturkyla.
- Det är ganska få platser som har lämplig mark. Kräver underhåll.

Frånluftvärme.

+ Låg investering. Passar överallt där man har mekanisk frånluft utan annan återvinning.
- Låg energitäckning, energin i frånluften räcker bara till en mindre del av uppvärmningen.
Kräver underhåll i form av filterbyte i frånluften.

Frånluft och bergvärme i kombination.

+ Låg investering. Passar överallt där man har mekanisk frånluft utan annan återvinning och måttliga avstånd till berg. Kan ge valfri energitäckning. Möjlighet till naturkyla.
- Kräver underhåll i form av filterbyte i frånluften.

Frånluft och ytjordvärme i kombination.

+ Låg investering. Passar överallt där man har mekanisk frånluft utan annan återvinning.
- Kräver stora ytor och mark med hög fuktighet. Mindre lämplig för naturkyla.

Bergvärme och solfångare i kombination.

+ Lägre investering än enbart bergvärme. Inget underhåll.
- Kan vara svårt att hitta lämpliga tak att lägga solfångaren på. Ingen möjlighet till naturkyla.