IVT

All PDF-files on IVT
Skriv ut denna sida
Fastighet  /  Systemhandbok 3.0  /  Arbetsmall

Arbetsmall

Följ arbetsgången i denna mall för att komma till rätt systemlösning.

1. Samla in uppgifter om fastigheten.

Vill ni ha hjälp med dimensionering av ett objekt kan nu maila denna mall genom att använda knappen "skicka med e-post" alternativt faxa på 0140-178 90.
›Beräkningsunderlag fastighet...

2. Utvärdering insamlad information.

Fastighetens värme- och varmvattenbehov bör beräknas på minst två olika sätt för att säkerställa en korrekt dimensionering. Här är ett excel-dokment för att hjälpa till med utvärderingen.
›Utvärdering...

3. Välj värmekällor.

Ett urval av vanliga värmekällor.
›Värmekällor...

4. Dimensionera storlek på värmepump.

Med vald värmekälla och sammanställa data från punkt 2. Använd dimensioneringsprogram WPV 2100.
›VPW 2100...

5. Val av systemlösning för värme och varmvatten.

Baserat på värmepumpensstorlek från punkt 4, värmesystenets utförande och varmvattenbehov i punkt 2.
›Val av systemlösning...

6. Kontroll av elnätets kapacitet.

Excel-mall för att kontrollera elnätets kapacitet.
›Elnätets kapacitet...